کاربرد روش های تولید افزایشی در ساخت قطعات موتور بهینه سازی شده: مطالعه موردی پیستون و سوپاپ
کد مقاله : 1054-ICICE&O
نویسندگان:
شکوه دزیانیان1، محمد آزادی *2
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
امروزه استفاده از روش‌های تولید افزایشی در صنایع مختلف بخصوص خودروسازی، رواج یافته است. این گونه فرایندها، به دلیل هزینه زیاد و کیفیت قطعات تولیدی، همچنان دچار چالش هستند. لذا بیشتر در بخش تولید قطعات اولیه در مراحل اولیه توسعه یک موتور می‌توانند مورد استفاده واقع شوند. در عین حال، استفاده از چنین روش‌هایی زمانی مقرون به صرفه است که روش‌های دیگر همچون ریخته‌گری و آهنگری که هزینه کمتری دارند، نتوانند قطعه را تولید کنند. بعلاوه، طراحان بطور پیوسته، به دنبال کاهش وزن قطعات در عین حفظ و یا حتی افزایش استحکام و عمر آن هستند. یکی از این روش‌ها، بهینه‌سازی شکل یا توپولوژی است که خروجی آن معمولا به هندسه‌های پیچیده ختم می‌شود. برای ساخت چنین هندسه پیچیده‌ای، روش‌های ساخت همچون ریخته‌گری و آهنگری، قادر به ساخت قطعه نیستند و لذا باید از روش‌های تولید افزایشی استفاده نمود. در این مقاله، ابتدا بهینه‌سازی شکل یا توپولوژی دو قطعه پیستون و سوپاپ موتور، براساس پیشینه تحقیق موجود، نشان داده شده است و سپس، روش‌های تولید افزایشی و مواد جایگزین، برای هر دو قطعه موتوری، معرفی شده‌اند.
کلیدواژه ها:
روش تولید افزایشی، بهینه‌سازی، قطعات موتور، پیستون، سوپاپ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است